جوان آسمانى محکم خودت را بگیر.طوفان آغاز شده.آن هم طوفان جوانی.بیایید باکمک هم از خاک گذشته تا به آسمان برسیم ودست دوستامون را هم بگیریم. http://j-asmany.mihanblog.com 2020-08-14T07:04:10+01:00 text/html 2017-06-11T09:05:39+01:00 j-asmany.mihanblog.com جوان آسمانى تلاوت سوره مبارکه شعرا. استاد محمد صدیق منشاوی http://j-asmany.mihanblog.com/post/167 [http://www.aparat.com/v/6kT2Q]