تبلیغات
جوان آسمانى - معجزات ریاضی قرآن کریم
جوان آسمانى
جوان ایرانی جوان آسمانى

معجزات ریاضی قرآن کریم
ارسال در تاریخ 1391/02/12 توسط جوان آسمانى
 
جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ 19 حرف است، و در آیه 74:30 سوره مدثر آمده است كه نگهبانان جهنم 19 فرشته هستند و هر كس كه بگوید قرآن سخن انسان استخداوند او را وارد جهنمی میكند كه 19 فرشته نگهبان آن هستند. ما میدانیم که عدد 19 عدد اول ) prime number ) است. عدد اول عدد ی است كه فقط بر خودش و بر یك قابل تقسیم باشد. اگرشماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع كرد:جمع تعداد آیه شماره ... جمع تعداد آیه شماره سوره زوج 8 = 7 + 1 زوج 288 = 286 + 2 فرد 203 = 200 + 3 زوج 180 = 176 + 4 فرد 125 = 120 + 5 ... ... ... ... ... ... ... ... زوج 118 = 5 + 113 زوج 120 = 6 + 114 جمع زوج ها جمع فردها جمع آیه ها جمع سوره ها 6236 6555 6236 6555 قابل توجه است كه تعداد زوج‌ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد كه این خود به تنهائی یك معجزه است.3* اما معجزه دیگر این است كه اگر حاصل جمع ها ی زوج را با هم جمع كنیم 6236 بدست میآید كه مساو ی است با تعداد كل آیه ها ی قرآن. و معجزه دیگر اینكه اگر حاصل جمع ها ی فرد را با هم جمع كنیم 6555 بدست میاید كه مساو ی است با جمع كل شماره سوره ها ی قرآن.؟!نكه اگر رقم ها ی 6555 را با رقم ها ی 6236 جمع كنیم، عدد 38 بدست میآید كه خود ضریب 19 دارد: 2 X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6) همانطور كه تعداد سوره ها ی قرآن ضریب 19 دارد: 6 X 19 = 114 لطفا توجه كنید كه اگرتعداد آیه ها ی قرآن را كم یا زیاد كنیم یا فقط جا ی سوره ها را باهم عوض كنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت، و این نشان دهنده اینست كه تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده و در نتیجه قرآن نمیتواند كار دست انسان باشد.


طبقه بندی: قرآن، 
برچسب ها: قرآن، معجزه، معجزات قرآنی، کریم، معجزات عددى،
قالب وبلاگ مرجع راهنمای وبلاگ نویسان
[sc:Memz_Reg_Form]